Residence M&S有阁楼的现代公寓设计

仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?点击注册

x
2 o2 [- j5 b# W! t! X) M
22.jpg
2 o, v8 ?9 `4 E2 F8 D
这是一个将带有阁楼的公寓改造的项目,空间改造后的整个公寓内部保持了非常时尚的线条相互作用。永恒的高品质材料融合在丰富的调色板中,多样化的经典设计元素相辅相成,形成一种图形化的现代构图。
- h9 W7 l7 I0 m, F+ r' N
7 T3 ]( |. o, Q  ?5 k0 d% h) c5 t" }  E

; H0 B. h6 u4 x* B) H2 V' t6 W  y9 z; R1 Q  L* T2 ^$ L
4.jpg
, d; k0 M9 a) w
. |( F  @+ I. o) O  Q" y9 v( _
; ?4 n: a& c  J% z# @  i; i  Y& \
/ |' d6 K+ N) B& r5 R

, m8 ~7 t9 c. ^+ Y3 K" ?" {3 S% ~
, f; I" k& n( s
1.jpg
, H: C; i  f2 b7 R

, r" F# x0 B8 S- k! F9 [5 i) E% s6 Z4 H  z+ M4 v
: M1 E# g# V# t
- q2 L; i: m; z5 T) d# ?

  e5 I- r" p" Q$ n% e  j9 x  g0 K1 Y
2.jpg

4 f7 @* j: |, s" i9 {) x1 ^
3.jpg

1 |8 S5 w9 [: U! f/ V3 Y! E# W7 Y. x4 m. J  C3 a
. y, i2 v9 ]; w; u; i, _" `+ ?

9 ~+ j. i1 ], z4 l7 t/ c) i% J5 f/ \  M. N" D) C* Z, `: Y
, @1 n4 y; ^3 a7 y* i# p; [

* Z7 E0 L7 T8 j$ F1 l8 y
# _6 |9 M  n/ r
: j- ?5 b* Q/ L( r
: v+ N/ A. J1 z( N0 w5 t
高清大图 下载

& L  a/ l% O6 q) A

9 Z. A% T# r8 C: N; d7 C7 @& j) ]
) j3 R2 p! c/ J) d
高清大图.rar (117.79 MB, 下载次数: 13, 售价: 50 金币)

作品信息

  • 创作时间

    2019-4-28

全部评论1

Residence M&S有阁楼的现代公寓设计